Vertybės

 

UAB „Širvintų kuras“ veiklos pamatai remiasi tam tikromis vertybėmis ir principais, kurių dėka sugebėjo tapti tuo, kas dabar yra – patikima, inovatyvia ir klientų poreikius visapusiškai patenkinančia kompanija.

Kokybė yra mūsų veiklos ir gaminamų produktų siekiamybė.

Inovatyvumas įmonėje siejamas su nuolatiniu noru tobulėti ir keistis nuolatos ieškant ir įdiegiant naujus, pažangesnius darbo metodus ir priemones.

Komandinis darbas – tai raktas į visapusišką sėkmę. Tuo tikime, todėl esame tvirta komanda, kuri nuolat tobulėja ir kelia sau aukščiausius tikslus ir reikalavimus.

Racionalumas įmonės veikloje yra būtinas siekiant užtikrinti ilgalaikius santykius su partneriais, darbuotojų gerovę ir teikiamų paslaugų bei produktų kokybę.

Sąžiningumas ir pasitikėjimas yra pamatas ilgalaikių ir stiprių bendradarbiavimo santykių. Mums svarbu dirbti skaidriai, su darbuotojais ir klientais elgtis sąžiningai ir korektiškai.